Doelstellingen IRIS Security Management®

 • Een security management denk- en werkniveau ontwikkelen door toepassen van het risicomanagement systeem IRIS®

 • Hiermee kunnen structureren van de communicatie, advisering en besluitvorming over veiligheidsrisico's en maatregelen

 • Hierdoor verbeteren van zowel de kwaliteit van uw risicobeheersing als het draagvlak in de organisatie


Eerste dag (9.00 - 17.00 uur)

Thema 1: Risicomanagement, Security management en IRIS®

 • security management: een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering
 • het 4B-model van een Security Management Systeem
 • structureren van de besluitvorming over veiligheidsrisico’s
 • oefening: beoordelen van het beveiligingsplan van het fictieve bedrijf ‘Excelsior’

Thema 2: Risico-inventarisatie en Risico-evaluatie (RI&E)

 • herkennen van veiligheidsrisico’s
 • het maken van een realistisch risicoscenario
 • risico-inventarisatie methoden
 • het kunnen bepalen van de grootte van een veiligheidsrisico
 • de meetlat: het vaststellen van normen hiervoor
 • toelichting en oefenen aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden

  Les ISM-cursus


Tweede dag (9.00 -  17.00 uur)

Thema 3: Risicocommunicatie

 • omgaan met verschillen in risicoperceptie en risicoacceptatie
 • vaststellen van de risicocultuur van een organisatie
 • risicocommunicatie gericht op motivatie en draagvlak

Thema 4: Risicoanalyse

 • dreigingsanalyse, gelegenheidsanalyse en gevolgenanalyse
 • het Integraal Risico Analyse Model (IRAM)
 • vaststellen van maatregelen en verantwoordelijkheden o.b.v. een risicoanalyse
 • oefening: de analyse van een veiligheidsincident bij Excelsior m.b.v. IRAM

Thema 5: Maatregelen, kosten-batenanalyse en plan van aanpak

 • soorten veiligheidsmaatregelen in het Security Management Systeem
 • kosten-batenanalyse van veiligheidsmaatregelen
 • strategisch adviseren over veiligheidsmaatregelen
 • praktijkoefening van het geleerde in de cursus

Nieuw: Derde dag (9.00 - 17.00)

Thema 6: Middelbaar Security Techniek (MST)

 • de kern van Middelbaar Security Techniek (MST) wordt toegelicht door SOBA.
 • deze dag biedt een toegevoegde waarde m.b.t. thema 5 en daarmee een praktische ondersteuning bij het maken van het werkstuk.
 • hierbij gaat het om Bouwkundige-, Elektronische en andere beveiliging technische maatregelen
 • deze dag wordt gegeven door ing. Armand van Bercheycke, directeur van SOBA

Tussen 2-daagse basiscursus en de 4e presentatie/examendag: zelf toepassen van IRIS® in een praktijksituatie. Vastleggen van de resultaten in een kort werkstuk.


Na 6-7 weken: De 4e dag: de presentatie- en examendag

Gegevens & programma ISM-cursus Download hier de folder IRIS Security Management®